Dokumenty

Regulamin projektu

Porozumienie wolontariackie

Z każdym wolontariuszem podpisujemy porozumienie,  które określa warunki, przedmiot i zakres naszej współpracy. Dodatkowo prosimy o podpisanie porozumienia przez rodziców osób niepełnoletnich.

Orzeczenie lekarza medycyny pracy

Wszystkie osoby mające na obozie kontakt z żywnością,  czyli te zapisane do zespołu kwatermistrzowskiego, powinny mieć orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia. Takie orzeczenie może Ci się przydać, jeżeli w przyszłości będziesz chcieć pracować np.: w gastronomii lub jako wychowawca na kolonii.

Co zrobić aby otrzymać orzeczenie? Poniżej jest opisana procedura krok po kroku. Nie zwlekaj – cała procedura trwa łącznie ok. 2 – 4 tygodni.

 1. Badanie na nosicielstwo – wykonasz je w stacji Sanepid
  • odbierz z Sanepidu specjalne pojemniki
  • przez 3 dni zbieraj do nich próbki kału
  • opłać badanie i poproś o fakturę na Fundację
  • oddaj pojemniki w Sanepidzie
  • odbierz wyniki (zazwyczaj po kilku dniach)
 2. Z wynikami udaj się do lekarza medycyny pracy, który wystawi orzeczenie.  

Badanie na nosicielstwo

Poniżej znajdziesz instrukcję dotyczącą badania na nosicielstwo w Wojewódzkiej Stacji w Warszawie. Zorientuj się jak procedura wygląda w Twoim mieście.

Jeżeli masz „książeczka sanepidowską” – to będzie ona honorowana, pod warunkiem, że jest aktualna. Sprawdź czy jest jeszcze ważna! Jeżeli nie, to prawdopodobnie wystarczy tylko wizyta u lekarza medycyny pracy.

Uwaga – badanie w Sanepidzie w Warszawie kosztuje 129 zł. Ale jeżeli przyjedziesz na wolontariat na cały turnus oraz poprosisz w sanepidzie o fakturę (wystawioną na Fundację, dane do faktury w zakładce „kontakt”) to dofinansujemy badania.